top of page
Aslì foti_edited.jpg

Aslı Pasinli

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Hak alanındaki çalışmalarına ilk olarak üniversite yıllarında Diyarbakır Selis Kadın Derneği ile başladı ve yönetim kurulunda yer aldı. 2017-2021 yılları arasında arasında Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi'nin başkanlık görevini yürüttü. Türkiye'nin çeşitli barolarında hukukçulara yönelik ulusal-uluslararası sözleşmeler ve yasal mevzuata ilişkin eğitimler gerçekleştirdi. Türkiye'deki birçok hak ihlali davasında gönüllü vekillik görevini üstlendi. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında, derneklerde, meslek odalarında farkındalık çalışmaları gerçekleştrirdi. Çeşitli yasa tasarılarında meclise görüş bildirme ve raporlama çalışmalarında yer aldı. Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı'nın kurucuları arasında yer almıştır. Halen Eşitlik İçin Kadın Platformu gönüllüsü olarak aktivizm yapmaktadır. Diyarbakır Barosu'na bağlı avukatlık mesleğini sürdürmektedir.

bottom of page